Dzialalnosc gospodarcza tacierzynski

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w średnich obiektach, jak także w licznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w organizacji modułów i powszechnie dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest wszelkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie z jej celem. Oznaczenia na nowoczesnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we każdych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budów jest skierowanie pracowników do bezpiecznego pójścia w przypadku ewakuacji. Z obecnego powodu winnym stanowić znacznie widoczne, dlatego w światłu ewakuacyjnym zajmuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest mały pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też wielka sprawność, duża moc także duża wartość luminacji.