Odpylanie nestro

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o znacznie małych rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn i dla zdrowia człowieka (większość z nich jest działanie toksyczne), stąd też skuteczne sposoby odpylania są ważny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także uniemożliwiać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym powstaje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w pokrywie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną myślą w systemach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budów jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe pozwalają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.