Tlumacz cwiczenia

Zapewne najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi obecne, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co robi przekład procesem dobrym i mało automatycznym. Niestety, realia cechują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w niepewności, jak też częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i systemów użycia obu języków. Wielu młodych w bliskich zawodu tłumaczy idzie z mylnego założenia, iż ich praca zaliczana jest do grup nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są ścisłe związki pomiędzy określonymi terminami i zwrotami w drugich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest twierdzenie, iż istnieją niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza wcale nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do tworzenia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zazwyczaj jest unowocześniania i wdrażane są nowatorskie rozwiązania, to rozumienie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej wprowadzane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

jinx repellent magic formulaJim Reppellent Magic Formula - Schimbați-vă viața spre bine

O praktyków w wysokich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to zajęcie skomplikowane, które wymaga od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które jeszcze komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które natrafia tłumacz angielskiego odznacza się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i ostatniego w znakach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z nowych języków brzmią prawie jednakowo, chociaż ich zadania wyrażają się zupełnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale też pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.