Transport pneumatyczny i odpylanie w przemysle drzewnym

Systemy odpylania są zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje zanieczyszczenie stanowisk pracy suchymi pyłami o bardzo drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego standardu jest stosowane przede wszystkim w części energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej wykorzystywanym do odpylania narzędziem istnieje oczywiście zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Jednym z istotnych problemów, które można spotkać w urzędach gospodarczych jest zapylenie zachodzące w okresie wszystkiego rodzaju procesów produkcyjnych. Zapylenie to dochodzi przede ludziom w efektu obróbki innego sposobu materiałów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły stanowią znacznie zgubny pomysł na zdrowie człowieka. Im młodsze pyły, tym ważniejsza ich szkodliwość. Co bardzo, niektóre pyłki mają działanie toksyczne, a nawet rakotwórcze. Nie z dziś wiadomo, że całe zapylenie pomieszczenia pracowniczego może być podstawą zarówno dolegliwości zdrowotnych kiedy i chorób zawodowych. Tylko spośród ostatniego powodu, tak charakterystyczne jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były dobre, należy stosować miejscowe odciągi. Stoją one przede wszystkim w formy ramion samonośnych, ssaw lub swego rodzaju okapów, które znalezione są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie wszystkiego typie skupisk nagromadzonego pyłu. Takie postępowanie pomaga zapobiegać przemieszczaniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu montuje się zwłaszcza na ziemi w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza poważne zagrożenie. Co również szczególnie efektywne, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to uczynieniem skry dodatkowo w skutku pożarem.

Ponadto, powinien myśleć o szczelności połączeń w budów. Należy wiedzieć, że wszelkie nieszczelności powodują ciągnięcie się miału na zewnątrz i co za tym chodzi zmniejszają skuteczność odpylania.